• Andrej Zivák

Bartošek, s.r.o.

Pre firmu BARTOŠEK, s.r.o. dodávame a spravujeme CCTV a zabezpečovacie systémy na prevádzkach od Považskej Bystrice, cez Púchov, Ilavu až po Čadcu, vrátane predajní, stravovacích zariadení, administratívnych budov a výrobných či skladových hál, vrátane napr. monitorovania teploty skladových priestorov a mraziarní.

Taktiež dodávame a spravujeme dochádzkový a prístupový systém pre celú firmu čítajúci mnoho biometrických prístupových terminálov a serverového vybavenia.


10 views0 comments

Recent Posts

See All