• Andrej Zivák

Kúpele Nimnica, a.s.

Updated: Dec 9, 2020


Pre Kúpele Nimnica už niekoľko rokov dodávame a spravujeme kamerový systém ako aj SOS systém umožňujúci klientom v prípade potreby privolať pomoc.


Celá inštalácia podlieha častým a pravidelným servisným prehliadkam, pretože systém je veľmi senzitívny.

2 views0 comments

Recent Posts

See All