• Andrej Zivák

Mesto Púchov

Updated: Dec 9, 2020


Pre mesto Púchov sme v roku 2020 dopĺňali

a konsolidovali existujúci kamerový systém. Na dôležité cestovné uzly sme pridávali viacero otočných (PTZ) kamier s vysokým rozlíšením.


Okrem toho sme za použitia vysokozdvižných plošín upravovali a pridávali viacero dôležitých sieťových optických a metalických spojov

a robili údržbu na stávajúcich kamerových zariadeniach.

30 views0 comments

Recent Posts

See All