• Andrej Zivák

Považskobystrický Hrad

Updated: Dec 9, 2020

Kultúrne a historické pamiatky treba chrániť. Jednou z najvýznačnejších dochovaných zrúcanín na Považí je Považskobystrický Hrad. V roku 2019 nás Združenie hradu Bystrica oslovilo s požiadavkou na cenovú ponuku na kamerový systém, ktorý by dokázal prispieť k jeho zabezpečeniu.

Systém, ktorý by dokázal takto rozsiahly objekt dostatočne kvalitne pokryť by však bol podstatne drahší než dovoľoval rozpočet. Rozhodli sme sa teda prispieť k ochrane tejto pamiatky tým, že sme podstatnú časť materiálu a potrebnej práce dodali na naše vlastné náklady.


Samotná inštalácia prebiehala v lete r. 2020,

a kvôli svojej polohe bola pre nás zaujímavou výzvou najmä z logistického hľadiska. Kvôli zachovaniu povahy pamiatky musela samotná inštalácia prebiehať mimoriadne šetrne a v zhode s požiadavkami pamiatkového úradu. Dnes je okolie aj nádvorie hradu pokryté viacerými modernými kamerami s vysokým rozlíšením a nočným videním, ktoré pomáhajú chrániť ako samotnú pamiatku, tak aj jej návštevníkov.


Kamerový systém prispieva k tomu že sa Považskobystrický hrad, v stave v akom ho poznáme dnes, zachová aj pre ďalšie generácie.


62 views0 comments

Recent Posts

See All