• Andrej Zivák

Posvietili sme si na pohybové senzory - praktický test

Updated: Nov 18, 2020

Predstava riadenia interiérového osvetlenia prítomnosťou v miestnosti vyzerá na papieri veľmi zaujímavo. Už nikdy nebudete musieť chodiť po dome ako lampasák a zhasínať po deťoch, v noci šmátrať po stenách po vypínačoch, a ešte ušetríte kopu peňazí za energie.

Osvetlenie však treba na základe niečoho riadiť a kvalita celého systému závisí v prvom rade od vlastností použitých pohybových senzorov. Senzitivita, odozva a dosah detekčných zón sú hlavnými parametrami, na ktoré sa v tomto prípade treba zamerať.


Keďže medzi naše zásady patrí neinštalovať klientom nič čo nemáme sami odskúšané, podujali sme sa otestovať 4 bežne dostupné čidlá pohybu pracujúce s klasickou infra-červenou (PIR) technológiou, prípadne na princípe mikrovlnnej detekcie.


Prvým výrobkom ktorý sme testovali je PIR detektor JA-110P od českého výrobcu JABLOTRON.


Systém JABLOTRON 100 je v našich končinách s prehľadom najrozšírenejším elektronickým zabezpečovacím systémom, je teda pochopiteľné, že klienti bežne dopytujú využitie jeho periférií aj na riadenie osvetlenia.


Čidlo disponuje jednou detekčnou zónou s proklamovaným dosahom až do 12 metrov a pozorovacím uhlom 110°. Umiestnenie je ideálne v rohu miestnosti vo výške približne 3m.Nemecký výrobca MDT ponúka okrem iného senzory prítomnosti komunikujúce po zbernici KNX. My sme mali k dispozícií senzor SCN-G360K3.02. Senzor sa tituluje prívlastkom presence detector - mal by teda byť schopný zachytiť aj prítomnosť prakticky nehybne sediaceho človeka - napríklad pri práci na počítači alebo pri sledovaní TV. Detektor má až 3 detekčné zóny pokrývajúce 360°, využitie ktorých požaduje stropnú montáž. Priemer detekcie prítomnosti je 5m, detekciu výraznejších pohybov výrobca udáva do 11m, v závislosti od montážnej výšky.


KNX JUNG presence detector mini je obdobným kusom hardvéru, aj keď v menšom šasi a s celkovo nižším profilom. Priemer detekčnej zóny pri testovanom type 3361-1 M WW pre pohyb je udávaný do 12m, prítomnosť potom do 5m, pri montážnej výške 3m. Rovnako ako konkurent od MDT ponúka okrem detekcie pohybu aj čidlo teploty a osvitu, takže svetelné obvody môžeme spínať len vtedy, ak sú svetelné podmienky v miestnosti nedostatočné.Posledným testovaným kusom je True presence sensor od výrobcu Steinel. Senzor pracuje na princípe mikrovlnnej detekcie pohybu a údajne dokáže zachytiť aj mikropohyby spôsobené tepom srdca živých organizmov. Priemer zóny detekcie prítomnosti je uvádzaný až do 7m, pohyb zachytí až na 15m. Detektor tiež disponuje senzorom osvitu, teploty, vlhkosti a rosného bodu. Výrobca ponúka aj variantu multisensor, ktorá je doplnená o čidlo CO2 a atmosférického tlaku. Nastavenie oboch variant je možné aj cez bluetooth, hlavná časť konfigurácie však prebieha cez program KNX ETS.


Pre účely tohto testu sme sa namiesto pokusu vytvárať u nás dokonalé laboratórne podmienky rozhodli podrobiť senzory skúške čo najviac sa vystihujúcej ich praktické využitie v skutočnom svete - sadli sme si u nás na showroome k Netflixu, pripravili sme si popcorn (úplne opodstatnený diagnostický nástroj) a pustili sme sa do pozerania nového Černobylu. Diely trvajú 70 minút, čo je dostatočný čas na utvorenie reálneho obrazu o komunikácií a funkčnosti týchto prvkov.

Počas každej testovacej periódy bol vždy aktívny len jeden senzor - ten bol prepojený na hlavný svetelný obvod, ktorý mal nastavenú dobu dobehu - čas, po ktorý ostane svetlo zasvietené po skončení detekcie - na 240 sekúnd. 4 minúty sú podľa nás maximálny prípustný čas na to, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu elektrickou energiou. O málo viac a už sa rozprávame o obyčajnej fotobunke.


Detektor JA-110P bol nainštalovaný v rohu miestnosti približne 3m od sledovaného priestoru - sedacej súpravy, Senzory od MDT, JUNG a Steinel vo vzdialenosti 2 metre, vo výške 275cm. Vchod do miestnosti je v priamom zornom uhle všetkých senzorov, vo vzdialenosti 4,5 až 5 metrov.


KNX senzory boli nastavené na strednú až vyššiu senzitivitu, a PIR detektory od JABLOTRONU mali svoju senzitivitu nastavenú na maximum.


Miestnosť sme počas testovacej periódy samozrejme neopúšťali a nepremiestňovali sme po nej. Výrazné pohyby sme sa taktiež snažili obmedziť na minimum.


Vyhodnocovali sme celkovú odozvu od vstupu do zorného poľa senzoru po rozsvietenie svietidla, kompenzovaná pre dobu nábehu samotného svetelného zdroja, počet cyklov ukončenia detekcie pohybu v priebehu posledných 45min každého dielu, a počet dlhších periód nezachytenia žiadneho pohybu ktorý by vyústil do automatického zhasnutia svetelného obvodu.


Výsledky vyplývajúce z logov sú nasledovné:

Iné určenie PIR senzoru od Jablotronu sa jasne prejaví hneď na odozvách. Detektor JA-110P je navrhnutý vyslovenie ako periféria elektronického zabezpečovacieho systému - dlhšie odozvy sú doň zabudované úmyselne, aby sa predišlo aktivácií falošných poplachov.


1,9 sekundy síce v bežnom živote nie je veľa, ale pri riadení osvetlenia je to skutočne dlhá chvíľa. Za 2 sekundy stihne zdravý človek bežnou chôdzou prekonať približne 2 metre, čo je dostatočná vzdialenosť na to, aby ste po tme narazili do skrine. Takéto odozvy rozhodne nie sú v tomto prípade príjemné. Pohybové senzory určené pre alarmy teda na riadenie interiérového osvetlenia vôbec neodporúčame. Odozvy ostatných senzorov sú už úplne prijateľné, a plne spĺňajú požiadavky ktoré na inteligentné riadenie osvetlenia máme


Počet prerušení detekcie je údaj, ktorý je pre nás zaujímavý z hľadiska programovania systému - vypovedá o tom, ako konzistentne senzor dokáže zachytávať jemné pohyby a napovedá ako veľmi by sme vedeli skrátiť dobu dobehu svetelného obvodu v prípade, že by sme chceli dotlačiť úsporu energií na maximum. V prípade, že by sme našli perifériu kde sa tento údaj rovná nule, nemuseli by sme doby dobehu riešiť vôbec a svetlá by sme mohli automaticky zhasínať okamžite po opustení miestnosti. K nule sa žiaľ ani jeden prístroj spoľahlivo nepriblížil.


Číslo, ktoré je však pre nás smerodajné je počet zhasnutí svietidla. čokoľvek viac než nula, a senzor neodporúčame na použitie v hlavných miestnostiach ako je pracovňa, obývačka či spálňa. V týchto miestnostiach je vysoká pravdepodobnosť, že sa v nich budete dlhšie nachádzať bez výraznejšieho pohybu. Podľa nášho názoru je aj jedno nechcené zhasnutie svietidiel v týchto miestnostiach za mesiac neprijateľné.


Pri dobe dobehu svetelného obvodu 240s vidíme tento údaj len pri True Presence Senzore on STEINEL. Mikrovlnná technológia je oproti detekcií prítomnosti na základe analýzy infračerveného spektra zjavne niekoľkonásobne citlivejšia a teda aj omnoho vhodnejšia na použitie v hlavných miestnostiach.

PIR detektory od JUNG a MDT však stále v domácnosti nájdu využitie. Výborne sa hodia na použitie v prechodových miestnostiach ako sú chodby, ale aj do miestností kde sa bežne nezdržiavate viac než 30-60 minút ako napríklad šatníky alebo kúpeľne.


#test108 views0 comments

Recent Posts

See All